dot dot
ค่าเข้าชม

ราคาบัตรเข้าชม 1 อาคาร เมืองหมี ผู้ใหญ่ 80 เด็ก 40 บาท เข้าชม 2 อาคาร เมืองหมี , Wonderfulnight ผู้ใหญ่ 200 เด็ก 100 บาท (เสาร์-อาทิตย์)

 

 บริษัท สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา จำกัด